Volejte 8:30 - 17:00 hod.:
+420 226 254 888

zákaznická zóna

Zákaznická zóna

Upomínky

Kdy se vystavuje upomínka?

Maxim Energy vystavuje upomínky pravidelně každý měsíc. Upomínka číslo 1 se vystavuje vždy začátkem měsíce a upomínají se zákazníci, kteří v předcházejícím měsíci neuhradili splatné zálohy nebo faktury. Upomínka číslo 1 se posílá obyčejnou poštou.

Pokud upomínka číslo 1 není v plné výši a pod variabilním symbolem uvedeným na upomínce uhrazena, tak dojde k vystavení upomínky číslo 2. Upomínky číslo 2 se posílá doporučenou poštou.

Pokud není do 3 dnů od obdržení upomínky číslo 2 uhrazena v plné výši, vystavuje se zákazník riziku pozastavení dodávek energii.

Vystavení každé upomínky je zpoplatněno dle VOP částkou 100 Kč.

Jak mám uhradit upomínku?

Upomínku je důležité uhradit v plné výši a co nejdříve bankovním převodem na účet uvedený na upomínce a zejména uvést variabilní symbol uvedený na upomínce. Pokud nebude uhrazeno pod variabilním symbolem upomínky a přesná částka uvedená na upomínce nedojde k automatickému spárování platby a ukončení upomínky.

Pozastavení dodávek energií

Pokud zákazník neuhradí ani upomínku číslo 2, vystavuje se riziku pozastavení dodávek energií. Pozastavení dodávek energií je navíc spojeno s dalšími náklady na znovuobnovení dodávek, jako jsou poplatky distribučních společností, poplatky ME, případně platby za revizní zprávy nutné pro obnovení dodávek (plyn).

Upozorňujeme, že obnovení dodávek je závislé na termínech distribučních společností a zpravidla trvá několik dní od splnění všech podmínek nutných k obnovení dodávek. Termíny distribučních společností nemůže Maxim Energy nijak ovlivnit.

Kauce

Od zákazníků, kteří opakovaně nedodržují splatnosti záloh a faktur, je Maxim Energy oprávněno dle VOP požadovat před obnovením dodávek složení kauce.