Volejte 8:30 - 17:00 hod.:
+420 226 254 888

zákaznická zóna

Zákaznická zóna

Vyúčtování (faktury)

Termín vyúčtování (vystavení faktury)

Termín ročního vyúčtování je určen distributorem a zpravidla se změnou dodavatele nemění. Vyúčtování tedy bude zákazník mít ve stejném termínu jako byl zvyklý.

Termín ročního vyúčtování si zákazník nemůže stanovit, určuje jej výhradně distribuční společnost. Vyúčtovací fakturu vystavuje ME automaticky na základě údajů o stavu měřidla odečteného distributorem. Zároveň s fakturou zasílá ME také nový rozpis plateb na následujících 12 měsíců.

V případě, že zákazník potřebuje mimořádné vyúčtování, je toto možné na základě samoodečtu (viz bod samoodečet).

Jaké údaje najdu na faktuře ME

Faktura je vystavovaná zvlášť za každé odběrné místo zákazníka.

Na faktuře si prosím zkontrolujte:

  • správnost fakturačních údajů zákazníka a v případě, že se nějaké změnili nás prosím kontaktujte
  • zda velikost roční spotřeby odpovídá, pokud si nejste jisti prosím zkontrolujte fyzický stav měřidla a stav měřidla uvedený na faktuře jako konečný, pokud by fyzický stav měřidla byl nižší než konečný stav uvedený na faktuře, neprodleně nás kontaktujte

Vracení přeplatků

Pokud z ročního vyúčtování vznikne zákazníkovi přeplatek je automaticky použit následující postup:

  1. přeplatek je vyšší než 1000 Kč - přeplatek je automaticky vrácen zákazníkovi
  2. přeplatek je nižší než 1000 Kč - přeplatek zůstává na zákaznickém účtu v ME a je použit při další fakturaci

Zákazník je dle VOP povinen Maxim Energy sdělit aktuální číslo bankovního účtu na který si přeje zasílat přeplatky. Pokud není na smlouvě uvedeno číslo bankovního účtu zákazníka, a nebo jej zákazník nesdělí ME písemně dodatečně, je zákazník povinen dle VOP hradit náklady spojené se zasláním přeplatku jinou formou, například složenkou typu B.

Jaké zálohy se zúčtují na faktuře?

Na faktuře se zúčtují pouze zálohy zaplacené dle rozpisu plateb na fakturované období. Tedy záloha zaplacená podle rozpisu plateb 15. září a která je zálohou na měsíc říjen, nebude zúčtována ve faktuře za září, ale zůstane na účtu zákazníka pro zúčtování za říjen.

Pokud je na faktuře v některém měsíci fakturováno za méně než 15 dní (méně než polovina měsíce), tak také nedojde k zúčtování faktury připsané na daný měsíc, ale záloha zůstane evidována na účtě zákazníka do fakturace větší poloviny měsíce.

Reklamace faktury

Přesný postup reklamace faktury je uveden na každé faktuře v sekci C. Zejména je důležité reklamovat konkrétní chybné číslo/údaj na faktuře. V případě reklamace stavu měřidla doporučujeme co nejdříve digitálně vyfotografovat stav měřidla a zaslat jej spolu s reklamací na email info@maximenergy.cz.