Volejte 8:30 - 17:00 hod.:
+420 226 254 888

zákaznická zóna

Zákaznická zóna

Zálohy

Proč je třeba platit zálohy?

Maxim Energy na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu za zákazníka hradí zálohy distribučním společnostem a samozřejmě platí také zálohy na nákup silové elektřiny a plynu.

Protože tyto zálohy je ME povinno za zákazníky hradit předem, je nutné aby nejpozději poslední den v měsíci předcházejícího měsíci dodávek byla záloha zákazníka připsána na účet Maxim Energy.

Jak se stanovuje výška záloh?

Výška záloh za energie se u Maxim Energy nastavuje automaticky informačním systémem ME na základě předpokládané roční spotřeby pro nové zákazníky a na základě fakturace za posledních 12 měsíců u zákazníků, kteří od ME již energie odebírají. Záloha se stanovuje ve výši 100% předpokládaného ročního odběru a tedy pokud se spotřeba zákazníka nezmění, nevzniknou žádné velké přeplatky nebo nedoplatky.

Předpokládaná výše spotřeby u nových zákazníků se nastavuje v informačním systému ME na základě vyúčtovacích faktur, které zákazník při podpisu smlouvy dokládá.

Kdy jsou zálohy splatné?

Zálohy jsou u Maxim Energy splatné v následujících termínech:

  1. zákazníci s úhradou záloh prostřednictvím SIPO - do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci dodávek (příklad: záloha na měsíc září je tedy splatná nejpozději posledního srpna)
  2. zákazníci s úhradou záloh bankovním převodem nebo inkasem - 15 dne měsíce předcházejícího měsíci dodávek

Zákazníci kteří neuhradí zálohu nejpozději do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci dodávek (příklad: záloha na měsíc září je tedy splatná nejpozději posledního srpna) budou automaticky ze strany ME upomenuti. Vystavení upomínky je zpoplatněno dle VOP částkou 100 Kč.

Nedodržení výše uvedených termínů úhrad záloh může mít za následek, že v některých případech nemusí dojít k zahrnutí pozdě uhrazené zálohy na vyúčtovací faktuře. Pozdě zaplacená a poté nezahrnutá záloha zůstane evidována na účtu zákazníka až do další vyúčtovací faktury.

Jakou formou mohu zálohy hradit?

Maxim Energy umožňuje pouze bezhotovostní úhrady záloh a to kteroukoliv z následujících forem:

  • prostřednictvím SIPO (platba SIPO musí být zvoleno na Smlouvě a uvedeno správné spojovací číslo zákazníka)
  • prostřednictvím inkasa z bankovního účtu zákazníka (platba inkasem musí být zvolena na Smlouvě a zákazník musí povolit inkaso ze svého účtu ve prospěch ME ve své bance)
  • bankovním převodem - zákazník musí uvést variabilní symbol uvedený na rozpisu plateb
  • platba složenkou typu A na účet Maxim Energy - zákazník musí uvést variabilní symbol uvedený na rozpisu plateb
  • vkladem na účet ME v České spořitelně - - zákazník musí uvést variabilní symbol uvedený na rozpisu plateb

Upozorňujeme zákazníky, že je nezbytné uvádět správné variabilní symboly. Neuvedení správného variabilního symbolu bude mít za následek, že platba nebude připsána na účet zákazníka a bude u ME vedena jako neidentifikovaná platba.

Poslal jsem zálohu, ale nebyla mi zúčtována

V některých specifických případech může dojít k tomu, že zaplacená záloha nebude zúčtována. Jedná se zejména o tyto situace:

  • zákazník zaplatil zálohu pozdě (platba je evidována na jeho účtu a bude zúčtována na další faktuře)
  • zákazník neuvedl správný variabilní symbol (platba je evidována jako neidentifikovatelná)
  • vyúčtování je za období menší než 15 dní daného kalendářního měsíce (v tom případě se záloha na daný měsíc nechá na účtu zákazníka do vystavení další vyúčtovací faktury)